Zásady ochrany súkromia

Ochrana súkromia

V nižšie uvedenom texte popisujeme ako zaobchádzame s osobnými údajmi našich používateľov a spôsoby používané na ochranu vašich údajov. Služba affilProgram.com zbiera, používa, spracováva a uchováva vaše údaje výhradne pre účely fungovania webovej stránky www.affilProgram.com. Všetky osobné údaje, ktoré affilProgram.com získa od používateľov sa nikdy nestanú predmetom predaja a poskytnutia tretím stranám.

Zhromažďovanie dát

Niektoré informácie uvedené v užívateľskej časti affilProgram.com sú verejne prístupné. Naše počítače sa nachádzajú na území Slovenskej Republiky. affilProgram.com uchováva a prenáša vaše informácie bezpečne, dôverne a ochraňuje informácie pred zneužitím. Poskytnutím vašich osobných údajov, súhlasíte s uchovávaním týchto informácií na našich počítačoch.

Zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame nasledujúce osobné údaje:

  • e-mailová adresa, prihlasovacie údaje, fyzické kontaktné informácie a v niektorých prípadoch (závisí na využívanej službe) aj platobné a finančné informácie.
  • ostatné informácie, vrátane IP adresy používateľa a štandardné web log informácie.

Spracovávanie osobných údajov

Služba affilProgram.com používa vaše informácie na:

  • poskytovanie svojich služieb
  • riešenie sporných záležitostí a iných problémov
  • prispôsobenie sa k predstavám našich zákazníkov
  • na meranie záujmu o našich službách
  • na informovanie našich zákazníkov o službách a aktualitách affilProgram.com
  • marketingové, reklamné a propagačné ponuky
  • na ostatné veci popísané v časti Zhromažďovanie dát

Zverejnenie dát

Služba affilProgram.com nepredáva ani neprenajíma osobné informácie používateľov tretím stranám na ich marketingové účely (okrem informácií, ktoré klienti sami vložia do kampaní a informácií umožnujúcich sledovanie províznych tokov). Vyhradzujeme si právo na uverejnenie osobných údajov ak to bude nevyhnutné pre právne úkony, ďalej na presadzovanie našich zásad a vymáhanie práva, na reagovanie na sťažnosti a ochranu pred nečestnými aktivitami, ktoré porušili práva iných, alebo na ochranu práv iných osôb a firiem, ich majetku a bezpečnosti.

affilProgram.com plne spolupracuje so štátnymi inštitúciami ktoré pomáhajú v odhalovaní a zabraňovaní ilegálnych aktivít. Týmto inštitúciám poskytujeme plnú podporu a všetky dostupné informácie o naších užívateľoch a ich aktivitách na stránkach www.affilProgram.com

Používanie informácií získaných na www.affilProgram.com

Všetky informácie získané službou affilProgram.com môžete používať výhradne na kontaktovanie iného člena za účelom vytvorenia, úpravy kampane, alebo dohodnutia spoločného marketingového postupu. Akékoľvek prebranie, rozširovanie obsahu servera, posielanie spam-u je zakázané.

Zabezpečenie pred zneužitím

affilProgram.com používa najmodernejšie prostriedky na zabránenie neoprávnených prístupov k informáciám a ich odhalenie. Ale ako pravdepodobne viete, nič nie je 100%né, a preto neposkytujeme na formu takéhoto úniku žiadne garancie.