Široké možnosti nášho affiliate systému

 

Zoznámim vás s pár možnosťami nášho partnerského systému. Tieto možnosti pomôžu lepšie motivovať webmastrov a blogerov zapojených do vašich kampaní.

Výkonnostné pravidlo

Toto nastavenie vám dovolí definovať mnoho vecí. Jeho základným pravidlom je to, že po dosiahnutí určitej hodnoty predaja, sumy, alebo počtu predajov môžete nastaviť zmenu, ktorá má nastať.
Zmenou môže byť pripísanie konkrétneho finančného bonusu, zmena percentuálneho podielu z predaja, alebo preradenie do inej províznej skupiny.

Príklady:
Po dosiahnutí predajnej sumy (za mesačne, ročne, neobmedzene) 500,- € dostane partner extra bonus vo výške napríklad + 2% z dosiahnutého obratu.
Po sprostredkovaní tridsiatich registrácií bude partnerovi vyplatený extra bonus vo výške 15,-€.
Po dosiahnutí 150,- € vo vyplatených províziách, dosiahne partner preradenie do inej (lepšej) províznej skupiny.

Používanie ID produktov

Províziu na produkty vo vašom shope ste nastavili napríklad na 8 %. V shope ale máte produkt, na ktorý môžete (a chcete) dať vyššiu províziu ako na ostatné produkty? Použite možnosť vytvorenie kampane s ID produktu. Ak sa vykoná takýto obchod, systém automaticky rozpozná, že ide o produkt s odlišnou províziou a zaráta tento predaj podľa vopred definovaných pravidiel.

Viacúrovňové provízie

Motivujte svojich partnerov získavať pre vaše kampane ďalšie weby a nastavte si viacúrovňové provízie. Táto funkcia vám umožní nastaviť nejakú províziu pre partnera, alebo až 10 partnerov ktorých získali pre spoluprácu s vami webmastra, ktorý zrealizoval úspešný obchod.
Príklad: Pre prvého partnera v línii nastavíte províziu 0,5% pre druhého 0,5% pre tretieho a dalších už nič. V praxi to bude znamenať že dvaja sprostredkovatelia nad úspešním predajcom dostanú odmenu vo výške 0,5%. Percentá, alebo pevne stanovené odmeny pre nadradených partnerov môžete plne editovať. Vravíte si prečo by ste im mali vyplácať províziu? Je to jednoduché, pretože ani jeden z nich pre vás obchod neurobil, ale spolu našli blogera, alebo webmastra, ktorý vie vaše produkty predávať. Okrem toho je toto najlepšia cesta ako dať o svojej kampani vedieť čo najširšej komunite sprostredkovateľov.