Typy províznych štruktúr

 

Náš systém ponúka tri hlavné platobné štruktúry pre partnerský program. Sú to: platba za predaj, platba za službu (lead) a kliknutie.
Okrem nosných programov ponúkame ďalšie programy ako CPM (platba za tisíc zobrazených reklamných banerov = impressions), platba za odporučenie nového partnera alebo zákazníka, platba za nákupy a činnosti odporučeného partnera alebo zákazníka, "doživotná provízia". Jednotlivé štruktúry sa dajú navzájom kombinovať a dosahovať tak ešte lepšie výsledky.

Krátky popis jednotlivých partnerských programov, ktorými motivujete sprostredkovateľské weby.

  • Za predaj (per sale)

Keď návštevník vykoná nákup, táto provízia ponúka partnerovi fixnú sumu alebo percento z predaja. Takýto druh provízie je zaznamenaný prostredníctvom cookies, IP adresy alebo PHP session.

  • Za službu (per lead)

Táto provízia je veľmi podobná provízií "za predaj" a je často používaná na odmeňovanie partnerov za odporučenie novej partnerskej web stránky či predaja služby. V praxi sa tieto provízie obyčajne prepoja na formuláre, ktoré sa objavia na partnerskej web stránke, kde potenciálny zákazník klikne na reklamu. Vždy, keď je vám skompletizovaný formulár zaslaný, zaplatí sa provízia odporúčajúceho partnera. Hoci niektoré obchody ponúkajú percento z hodnoty predávanej služby, táto provízia je obyčajne fixná.
Táto provízia sa dá použiť aj ako bonus za registráciu. Obchodníci používajú túto províziu na agresívnu propagáciu a rast siete svojich zákazníkov. Napríklad takto môžu získať množstvo emailov pre emailový marketing.

  • Za kliknutie (per click)

Taktiež známe pod názvom platba za kliknutie (PPC) alebo cena za kliknutie (CPC). Toto je provízia, ktorú dostanú partneri vždy, keď návštevník klikne na vašu web stránku cez baner alebo odkaz. Pokiaľ toto kliknutie nevyústi do samotného predaja, poplatky za kliknutie sú obyčajne dosť nízke.
Niektorí obchodníci s cieľom viac motivovať svojich partnerov ponúkajú túto províznu štruktúru v kombinácii s inými typmi provízií.

  • Opakujúca sa provízia

Web stránka ponúkajúca opakujúce sa platby (subscription) za služby, často svojím partnerom ponúka províziu opakujúcej sa provízie.
Ak vaša web stránka predáva službu s opakujúcim sa poplatkom, ako napríklad web hosting, váš partner môže dostať opakujúce sa provízie napr. každý mesiac po zaplatení vášho zákazníka.

  • CPM (cena za tisíc zobrazených banerov)

Táto provízia sa vypláca partnerovi za každých tisíc zobrazených banerov/odkazov na jeho webstránke. Pod touto štruktúrou musia partneri iba zobraziť baner – nemusia vygenerovať predaj.
Niektorí obchodníci s cieľom viac motivovať svojich partnerov ponúkajú túto províznu štruktúru v kombinácii s inými typmi provízií.

  • Odporúčajúca provízia

Niektorí obchodníci hľadajúci čo možno najviac partnerov do svojho programu často využívajú stupňovité štruktúry provízie ako odmenu pre existujúcich partnerov. S týmto úmyslom dostáva existujúci partner nízke percento z každého predaja, ktoré je vygenerované novým partnerom, ktorý je už vo vašom programe pripojený.

Stupňovité systémy sa môžu stať dosť komplexnými a niektorí obchodníci ponúkajú množstvo odmeňovacích stupňov s cieľom povzbudiť rozšírenie partnerov. Pod takýmito plánmi dostáva existujúci partner (rodič) percento z predajov od akéhokoľvek nového partnera (potomka), ktoré on alebo ona získal – plus percento predajov od akéhokoľvek partnera, ktorého partner (potomok potomka) sprostredkoval a tak ďalej. V zriedkavých prípadoch takéto programy predstavujú až desať stupňov.

  • Doživotná provízia

Provízia za ďalšie nákupy sprostredkovaného zákazníka. Provízia sa vypláca za zákazníka, ktorý sa vracia a nakupuje, aj keď teraz už neprichádza cez odporúčaciu stránku. Pokiaľ zákazník nezmení mailovú adresu systém detekuje jeho nákup a pripíše ju partnerovi, ktorý ho niekedy dávno odporučil.