Posielajte svoje kampane a zabezpečte doručenie

Vaša kampaň je zbytočná, ak máte problém s jej doručením. Súčasťou našich email marketingových služieb je dosiahnutie spoľahlivého doručenia.

Posielajte svoje kampane a zabezpečte doručenie

S nami môžete posielať svoje emailové kampane kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vašu správu nielen odošleme, ale postaráme sa i o doručenie. Ponúkame pokročilé technológie na zabezpečenie spoľahlivého doručenia Vašej kampane. Sme 100% Anti-SPAM kompatibilní, podporujeme email marketing na základe súhlasu príjmateľa s príjmaním mailov a máme dobrý vzťah s hlavnými poskytovateľmi internetových služieb.

Načasujte svoje odoslanie

Vopred definujte čas odoslania svojich kampaní a oni budú automaticky v tomto čase odoslané. Alebo ich nastavte tak, aby boli odosielané opakovane raz alebo viackrát týždenne alebo mesačne. Nastavte automatické odpovede a posielajte automaticky spúšťané maily.

Posielajte vo veľkom

Posielajte email kampane stovkám alebo tisícom príjemcov. Zvládame odosielanie naozaj veľkého objemu newslettrov.

Odosielanie do viacerých zoznamov

S nami môžete poslať jednu kampaň do viacerých mailing listov naraz. Zo zoznamov, do ktorých idete posielať, emailing systém odstráni duplicitné adresy a následne odošle správu na všetky adresy vo všetkých vybraných mailing listoch naraz (takto šetríme vaše peniaze).

HTML a textové formáty

Poradíme si s rôznymi email formátmi a programami. Je MIME kompatibilný, automaticky vyhľadáva preferencie klientov a podľa toho doručuje správy v textovom alebo HTML formáte.

Súkromné a v bezpečí

Máš emailing systém je auditovaný a certifikovaný prostredníctvom TrustE a je kompatibilný s EU Safe Harbour. Toto zabezpečuje, že Vaše email adresy a kontaktné údaje o klientoch sú v bezpečí. Ochrana súkromia striktne zakazuje legálnemu použitiu Vašich osobných údajov tretími stranami.

Posielajte prostredníctvom bezpečných serverov

Servery našich partnerov sú hostované na SAS 70 Typ II certifikovaných data centrách v USA s redundantným napájaním a HVAC systémom. Data centrum má viacvrstvovú sieťovú ochranu, firewall, zálohovanie, multi-tier, redundantné vysoko rýchlostné sieťové pripojenie a nepretržitú dobu prevádzky.

Spoľahlivé doručenie

Spoľahlivá a odstupňovaná infraštruktúra serveru zabezpečuje doručenie správ v čase bez ohľadu na veľkosť alebo hodinu.

Spoľahlivé doručenie

My vieme, že doručenie Vašich email newslettrov je rozhodujúce pre úspech Vašej newslettrovej kampane. Práve preto náš špecializovaný tím zabezpečuje doručenie Vašich správ 24 hodín denne.

Solídne vzťahy s poskytovateľmi internetových služieb

My a naši partneri udržiavajú white list status s poprednými poskytovateľmi internetových služieb ako sú AOL, MSN/Hotmail, Yahoo a Comcast. Tento stav sme dosiahli budovaním dobrých vzťahov. SPF záznamy sú zverejnené na všetkých doménach a môžu pomôcť k zverejneniu SenderID a SPF na Vašom serveri.

Rešpektujeme Anti-Spam pravidlá

Náš emailing systém neumožňuje zasielanie nevyžiadaných hromadných emailov. Ak prijímateľ nemá preukázateľné povolenie k prijímaniu emailov, bude takéto zasielanie emailov klasifikované ako nevyžiadaná pošta. Dávame si záležať na dodržiavaní ANTI-SPAM pravidiel a EU smernice o ochrane súkromia.

Skontroluje svoje SPAM skóre

Používame SPAM vyhodnocovanie, ktoré určuje pravdepodobnosť toho, že Váš email bude zachytený spam filtrami serverov.

Nahlásenie zneužitia so spätnou väzbou

Ďalším spôsobom, akým zabezpečujeme, že všetky maily budú doručené všetkým väčším poskytovateľom internetových služieb je využitie spätnej väzby od poskytovateľov internetových služieb. Spätná väzba Vám umožňuje vidieť všetkých ľudí, ktorí klikli na "Ohlásiť spam" u konkrétneho poskytovateľa internetových služieb. Náš emailing systém automaticky blokuje všetkých adresátov z Vášho zoznamu príjemcov, ktorí kliknú na "Ohlásiť spam", tak aby tento prijímateľ nebol napriek nahláseniu naďalej zaťažovaný prijímaním pre neho nevyžiadanej pošty.

Segmentované IP pre nízko, stredne a vysoko rizikových odosielateľov spamu

Segmentujeme svojich klientov na základe miery sťažností na nich. Zákazníci, ktorí sa ukážu ako zodpovední ohľadom správy zoznamov, s nízkou mierou sťažností o zneužití, s malým počtom odhlásených a nízkou mierou vrátených správ budú mať vyššiu mieru doručenia. Môžete taktiež požiadať o vlastnú pridelenú IP adresu, takže nemusíte odosielať cez zdieľaný interval  nami poskytnutých IP adries.