Budujte a spravujte svoje mailingové zoznamy

Efektívne budovanie a spravovanie mailing listov je nevyhnutnosťou pre úspešný hromadný email marketing. S našimi nástrojmi je to jednoduché.

Budujte a spravujte svoje mailingové zoznamy

Naše rozšírené funkcie budovania a spravovania zoznamov automatizujú činnosti, ktoré sú inak pre odborníkov v oblasti email marketingu veľmi pracné. Budujte svoje zoznamy a zhromažďujte relevantné dáta o návštevníkoch pomocou prihlasovacieho formulára. Je prispôsobiteľný a môžete ho jednoduchým spôsobom vložiť na svoju stránku. Umožňujeme Vám vytvoriť až 20 zoznamov za prijateľné ceny. Náš prihlasovací formulár Vám umožňuje pridávať mnohonásobné zoznamy a segmentovať ich podľa záujmu zákazníkov. Môžete definovať, zhromažďovať, uchovávať kontaktné informácie a využiť ich na dosiahnutie cielených kampaní.

Email marketing na základe súhlasu

Naša mailová služba slúži na zasielanie hromadných komerčných mailov po predchádzajúcom súhlase prijímateľa. Znamená to, že nepodporujeme SPAM a rozosielanie mailov do mailing listov od tretích strán. Umožňujeme aj vytváranie a odosielanie potvrdzujúcich mailov na základe registrácie Vašich klientov na Vašej stránke alebo vo Vašom e-shope.

Umožnite duplicitný súhlas so zasielaním mailov

Na Vašich prihlasovacích formulároch môžete umožniť dvojité odsúhlasenie s prijímaním mailov. Keď niekto vyplní formulár, obdrží všeobecný email s požiadavkou, aby klikol na odkaz, čím ešte raz potvrdí svoju registráciu.

SPAM

Zabraňujeme šíreniu spamových správ tým, že podporujeme emailový marketing na základe predošlého súhlasu/povolenia adresáta. Zároveň spravujeme obdržanú spätnú väzbu a tzv. white list status u popredných poskytovateľov internetových služieb ako napr. AOL, MSN/Hotmail, Yahoo a Comcast. Zaručujeme zhodu so SPAM štandardami a EU smernicou o ochrane súkromia. Naše správy o doručení pridavajú emaily označené ako spam do zoznamu emailov, ktoré neboli po odoslaní doručené, čo Vám uľahčuje vymazať takto označených príjemcov zo zoznamu ešte predtým ako odošlete ďalší.

Vytvorte a pridajte prihlasovací formulár

Vygenerujeme kód pre Váš registračný formulár. Tento kód možno použiť na celý prihlasovací formulár alebo prihlasovacie políčko na Vašej stránke. Tieto formuláre a políčka bez problémov integrujeme na Vašu stránku.

Prispôsobte svoj prihlasovací formulár

S nami môžete budovať svoje prihlasovacie formuláre tak, že si sami definujete kontaktné údaje, ktoré chcete, aby formulár obsahoval. Taktiež môžete označiť niektoré polia ako povinné. Toto vám umožní rozhodnúť sa, ktoré doplnkové prihlasovacie informácie nevyhnutne od prihlásených potrebujete.

Spravujte profil prihlásených

Prostredníctvom prihlasovacieho formulára môžu prihlásení spravovať svoj profil. Môžu upravovať svoje kontaktné info - meno, emailovú adresu a preferencie ohľadom prihlásenia.

Prihlásiť a odhlásiť

Vyberte si spôsob, akým sa účastník môže odhlásiť z Vašej emailovej kampane. Umožnite im odhlásiť sa jedným kliknutím na odkaz v pätičke newslettra alebo prostredníctvom odhlasovacieho formulára.

Vytvorte viac ako jeden zoznam

Náš mailingový systém Vám umožňuje vytvoriť 20 mailing listov, z ktorých každý môže obsahovať 50 000 emailových adries. Ponúknite svojim klientom možnosť zaregistrovať sa do ktoréhokoľvek (príp.všetkých) zoznamov pomocou jedného prihlasovacieho formulára.

Prepošlite priateľovi

Rozširujte svoje zoznamy tým, že pridáte odkazy "Prihlásiť sa hneď" a "Preposlať priateľovi" do päty emailu alebo do newslettra.

Zoznamy sú čisté

Udržujeme Vaše zoznamy čisté/aktuálne a šetríme tým Vaše peniaze. Naše nástroje na sledovanie a reportovanie sledujú doručenie správ a automaticky vylúčia užívateľa s neznámou adresou, boucnutím atd... V našich štatistikách môžete vidieť každú emailovú adresu, na ktorú nebol email doručený.

Sprievodca importom / exportom

Vkladanie a vyberanie dát je jednoduché. Podporujeme rôzne metódy synchronizácie dát. S užívateľsky jednoduchým sprievodcom importom / exportom je import textových alebo excel súborov triviálnou záležitosťou. Môžete použiť naše API alebo XML kanály na presúvanie dát medzi naším mailovím systémom a inými aplikáciami.

Presúvajte, kopírujte, vymazávajte a upravujte kontakty

Prehľadný systém uľahčujte spravovanie zoznamov. Presúvajte, kopírujte, odstraňujte a upravujte kontakty, segmenty zoznamov alebo celé zoznamy. S korporátnym účtom je jednoduché i zdieľanie zoznamov.

Zoznam blokovaných

Každý, kto sa odhlási z Vášho newslettra bude automaticky zaradený do zoznamu blokovaných na Vašom účte. Čo s tými, ktorí sa budú chcieť odhlásiť z Vášho mailing listu telefonicky alebo emailom? Tých pridáte do zoznamu blokovaných manuálne. Môžete dokonca importovať celý zoznam emailových adries, ktoré ste zhromaždili telefonicky a pridať ich do zoznamu blokovaných.